O firmě

Společnost CASPER Vyškov, spol. s r.o. vznikla 21. 04. 1994. Hlavním předmětem činnosti je podnikání v oblasti nakládání s odpady v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění a zemní práce s mechanizací.